Følgende endring fremmes:

Caliber grensen på .455 for erverving av håndvåpen fjernes. Ny caliber grense blir .505.

 

I Forskrift om forbudte skytevåpen mv. § 1 Forbud mot enkelte typer skytervåpen side 99 Kapittel 14 midtre høyre spalte fjernes forbud mot å erverve pistol/revolver med større caliber enn .455. Omregnet i millimeter får en.455=0.455*25.4mm=11.56mm.

            Det som står i spalten har sin bakgrunn i rundskriv 2008/003, datert 4. mars 2008.

 

En caliber begrensing på .455 har liten relevans til hvor stor kinetisk energi patronen i en pistol/revolver har.

 

            Da Norges skytterforbund i sin tid innførte en caliber begrensning på .455 så var det så enkelt som at det groveste våpen på den tiden var engelske Webley revolvere, som ikke overraskende var i caliber

.455 Webley.

 

            I 1988 ble Desert Eagle pistolen lansert i  caliber .50  Action Express (AE). Omregnet i millimeter så er 0.5 tomme=12.7mm. Dette var en patron med mye større kinetisk energi enn .44 Magnum.  I løpet av de siste tyve årene er det utviklet enn rekke patroner med større diameter enn .455. De er alle velegnet til Magnum 2 skyting innen Norges skytterforbund og silhuettskyting innen Norges Metallsilhuettforbund.

 

            Norges skytterforbund bestemte derfor for noen år siden at caliber begrensingen i Magnum 2 skulle utvides fra .455 til .505.  Omregnet i millimeter, så er .505 tommer=12.8mm. Platetolken til Norges skytterforbund har derfor en egen sirkel med den diameteren. I løpet av årene er det solgt mange tusen håndvåpen i caliber større enn .455. Disse brukes til feltskyting mot pappskiver, jakt i Afrika, beskyttelse mot isbjørn på Svalbard. Metallsilhuett skytterne bruker de til å felle bukken (veier 27 kg) på 200m, selv med lave skudd, faller bukken. Eller det kan være rekreasjonsskyting, hvor en støper projektiler, lader selv og prøver å få små samlinger på 50-200m. Det er voksne erfarne skyttere som bruker calibre over .455. Ofte er hobbyen hjemme lading av patroner, som en del av skytesporten.

 

            Revolverne er store og tunge med masse helt opp i 2 kg.

I skriv fra POD står det at våpen over.455 ikke har noen aktverdig anvendelse. Men det er omvendt. Ovenfor har jeg nevnt en rekke aktverdige anvendelser. Hvem vil slepe rundt på 2000g stål om det ikke er til en aktverdig anvendelse. For å avslutte det inadekvate utsagnet til POD, så har den nære forhistorie vist oss at det er Glock i 9mm Parabellum som ikke har noen aktverdig anvendelse. Men uansett så er begge utsagnene gale. En skytter skal alltid følge strenge sikkerhets rutiner, og da er det uten betydning om calibret er 4.5 mm fra luftpistol eller .500 S&W fra en revolver.

 

            Enda et banalt utsagn har POD skrevet i sin såkalte begrunnelse.

Enhånds skytevåpen med caliber større enn .455 er særlig farlige!!. Våpen med større diameter enn .455 har en så stor anslagsenergi at det representerer et særlig stort skadepotensial. Skulle et våpen vært brukt til å dele en tømmerstokk, så hadde begrepet skadepotensial muligens hatt mening. Men nu er det slik at etter som diameteren på projektilet øker, så minker gjennomtreningsevnen.  Patronen 9mm Parabellum har større gjennomtreningsevne enn grove patroner over .455.

 

            Men jeg må minne POD om at uansett caliber, så skal en revolver eller pistol kun brukes til å trenge gjennom pappskiver med tykkelse på noen mm, eller få en stålplate til å falle, her i landet Det er bakgrunnen bestående av sand og jord som nuller ut anslagsenergien, eller bedre den kinetiske energien.

 

             På vedlagt ark er det en liste over patroner (fargelagte tegninger) med diameter mindre enn .455 og patroner med diameter over .455. Den kinetiske energien er regnet ut.  Projektiler med tilnærmet samme masse (300 gr ~ 0.02 kg) er lagt til grunn for de forskjellige calibre.

 

Den kinetiske energien Ek=1/2m*v2

            Massen m måles i kilogram (kg), hastigheten v måles i meter pr. sekund (ms-1) og energien Ek måles i Joule (J)

           

Patroner under .455 i diameter:                             Patroner over .455 I diameter:

 

.44 Remington Magnum       Ek = 1215 J.                475 Linebaugh                       Ek = 3061 J

.454 Casull                             Ek = 2567 J                 .480 Ruger                              Ek = 2533 J

.460 S&W (.451)                   Ek = 4011 .                 .50 Action Express                Ek = 2110 J

.45-70 Government (.458)    Ek = 3154 J                 .500 S&W                               Ek = 3977 J

 

Et gjennomsnitt for patroner under .455 gir Ek =  2737 J

Et gjennomsnitt for patroner over   .455 gir Ek =  2920 J

 

            De to gjennomsnittsverdiene gir at patroner under .455 og patroner over .455 har en forskjell i kinetisk energi på bare 7%.

 

            Det er en differanse på 7% mellom lovlige calibre og ulovlige calibre. Så POD sin påstand er ikke riktig.

 

            Når enkelte hører om et våpen med caliber en halv tomme, eller caliber .50 så mister de fotfeste. De tenker med en gang på Browning Machine Gun (BMG) Men den har en flaskepatron med lengde 99mm i motsetning til .500 S&W patronen  som er sylindrisk med lengde 54mm.           For øvrig så er projektildiameteren på .50 BMG lik .510. Så calibret er jo egentlig .51 eller 12.9mm. Videre så er den kinetiske energien med 0.05 kg projektil Ek = 18922 J

 

Følgende konkrete endring av våpenloven er som følger: Caliber grensen på .455 for  erverving av håndvåpen fjernes. Ny caliber grense blir .505