Ny våpenlov er vedtatt

uten forhåndsvarslet oppbevaringskontroll!.

 Våre kommentarer leser du på

www.nv.no

 

Justiskomiteen har foreslått bl. a.  dette:

 

Forhåndsvarselet er fjernet fra loven og, sitat:

komiteen viser til at når det foreligger berettiget mistanke om brudd på de personlige vilkårene, og det er grunn til å tro at våpenet kan bli misbrukt, må politiet kunne gripe inn og ta beslag uten at det gis forhåndsvarsel.

Dette er forklaringen på at tidligere forhåndsvarsling er tatt ut av ny våpenlov.”

 

Når det foreligger slike mistanker, skal politiet reagere. Dette er regulert gjennom annen lovgivning (bl.a. Straffeprosessloven)  enn kontroll av våpenoppbevaringen.

En våpenoppbevarings kontroll  skjer hos personer politiet har erklært: pålitelige, edruelige og særlig skikket til å inneha og bruke våpen og skal forhåndsvarsles.

Høyesterett har i dom av 12.11.2004 – HR-2004-01888-A – presisert at en slik kontroll bare kan gjennomføres etter et forhåndsvarsel.

 

·        Krav til opplæring.

·        Politiet skal kreve utlevering av skytterlagenes medlemslister.

·        Intervju ved førstegangs erverv.

·        En våpengarderobe på sportsvåpen  (tidligere øvelse og konkurransevåpen)

·        Detaljerte regler skal bestemmes gjennom 33 forskrifts paragrafer.

 

Når forskriften er lagt ut til høring, ta kontakt med din lokale stortingsrepresentant via epost (epost adressen finner du på www.stortinget.no ) og fortel hva du ønsker forandret, før loven blir vedtatt i Stortinget.

 

NV vi informere deg gjennom www.nv.no nå forskriften er klar.