logo norsk våpeneierforbund 1

 

StyreWeb.

 

·        NV har inngått avtale om bruk av StyreWebs tjenester.

·        NV har nå automatisk registrering av innkommet medlemskontingent med KID-nr.

·        NV kan raskt sende ut informasjon gjennom medlemmenes E-postadresse.

·        NV vil sende kontingentkravet pr.  E-post, som medfører at NV sparer rundt

kr. 40.ooo,oo i porto og  giro blankett - kostnader, pr. år.

 

 

For at dette skal skje, MÅ du som medlem, oversende din e-postadresse til:

nvpost@nv.no

 

NV ønsker med dette å gi våre medlemmer best mulig service når det gjelder informasjon om:

 

·        Forandringer i våpenloven og forskriften.

·        Ny informasjon fra JD og POD.

·        Informasjon om saker som NV fører for våre medlemmer.

 

Are Fosjord

Tlf.:  63.81.25.47

formann