Årsberetning for NV - 2022.

Perioden 01.01.2022  -  31.12.2022.

Styrets sammensetning i perioden:

 

Formann                            Are Fosjord .               Styremedlem              Geir Reien.

Nestleder                            Per Bekkedahl.           Styremedlem              Audun Olav Grøv.

                                                                                Styremedlem              Rune Digerås.

Regnskaps-/Listefører       Steinar Skånhaug.       Revisor                       Tor I. Rosvoll.

                                            Valgkomité:               Ole H. Lien.

 

 

Formannen har hatt møter med advokatfirmaet vedr. skytebaneproblem i Lillestrøm Kommune.

NV er engasjert i en inndragning av skytevåpen med grunnlag i høy hastighet med  bil.

 

StyreWebb har lettet NV`s organisasjonsarbeide vesentlig. Det er enkelt å gi våre medlemmer informasjon gjennom E-postmeldinger.

Fremdeles er det ca 500 medlemmer som ikke har sendt oss sin E-post adresse.  Å sende medlemskontingenten i papirpost koster nå ca kr. 50,oo per brev

NV ber på det varmeste at du som får faktura på medlemsavgiften i konvolutt,

vennligst send oss din E-postadresse til:

nvpost@nv.no

 

          Saker NV har arbeidet med i 2022:

 

 

NV har engasjert vårt advokatfirma til å se på kravene vedr. aktivitet både for erverv og innehav av sportsvåpen og halvauto-rifler.

Arbeidet med  å undersøke hjemmelen  for innlevering av skytevåpen ved manglende behov i rundskrivet 2022 - 008, videreføres av NV i 2023.

Det er ikke utgitt Medlemsbladet i perioden.  Trykk og porto er nå så dyrt at NV gir informasjon gjennom medlemmenes e-post adresser.

 

Styret

 

A. Fosjord – S. Skånhaug – P. Bekkedahl – G. Reien – A. Grøv – R. Digerås.

 

Referat fra Generalforsamlingen14.2.2023.:

Formann Fosjord åpnet med å ønske de frammøtte velkommen. Innkalling, dagsorden og stemmeberettigede representanter ble godkjent. Formannen påtok seg dirigent- og referent oppgaven. Årsmelding og regnskap ble godkjent uten bemerkninger. NV har kommet i mål med flere saker og har fått tilbake saksomkostninger for, kr. 57.656,25.  Kontingenten opprettholdes for 2023.  Ingen innkomne forslag. Valgkomiteen fremla forslag om at styret tar gjenvalg.  Vedtatt.        Are Fosjord/referent.